Styrelse och Kontakter

VVTK's Styrelse

Ordförande: Micke Linander

Sekreterare: Kalle Gustavsson mail

Kassör: Roger Andersson

Ledamot: Rolf Liw och Pelle Olofsson

 

Web: Carin Säärelä Mail

Copyright © All Rights Reserved

Web. Carin Säärelä